Thursday, 02/02/2023 - 22:17|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Ngô Quyền

Chuyên đề " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức nhà giáo trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo"

CHUYÊN ĐỀ:

“HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH

HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO

TRONG ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO”

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học, ngày 25/11/2021, trường THCS Ngô Quyền đã tổ chức chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức nhà giáo trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.

Đây là chuyên đề mà nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Tuyết Minh, hiệu trưởng nhà trường rất tâm đắc. Là người tâm huyết với nghề, với mong muốn xây dựng được đội ngũ nhà giáo “vừa hồng vừa chuyên”, nhà giáo Nguyễn Thị Tuyết Minh đã truyền tải nội dung tới đội ngũ giáo viên, nhân viên bằng một hình thức rất mới, phù hợp trong điều kiện dạy, học, họp trực tuyến hiện nay.

Video liên quan